In therapie: hoe gaat dat?

Via een e-mailbericht of telefonisch kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen. Het eerste halfuur is gratis. In dit gesprek tasten we beiden af of er voldoende vertrouwen is om met elkaar te gaan samenwerken. De vraag die hierin lijdend is, zou je ongeveer zo kunnen formuleren: “Wat is jouw hulpvraag en in hoeverre is mijn werkwijze passend om jou hierin te ondersteunen en te begeleiden?”

Zien wij het beide zitten om aan de slag te gaan met jouw hulpvraag, dan stellen we samen een plan op, waarin ik je help jouw hulpvraag om te zetten in een doelstelling. Vervolgens kijken we welke stappen nodig zijn, richting jouw doel. Voor dit deel van het gesprek geldt het reguliere uurtarief.

 > Tarieven


Duur en frequentie van het traject

Jij volgt jouw pad, ik loop graag een tijdje met je mee. Ieder mens en zijn of haar zoektocht in herstel of ontwikkeling is uniek. Vooraf is het moeilijk in te schatten hoeveel sessies er nodig zijn om jouw doel te kunnen halen. Tijdens elke sessie kijken we hoe het met je gaat, waar je staat in je proces en waar ik je kan ondersteunen een stap(je) verder te komen, of een obstakel te mogen overwinnen. In de meeste gevallen treedt er na ongeveer vijf sessies een behoorlijke verbetering op, ten opzichte van de eerste sessie.

Afhankelijk van de hulpvraag start een traject met tussenposen van één tot twee weken tussen de sessies. Een sessie duurt een uur tot maximaal anderhalf uur. (tarieven). Gedurende het traject worden de tussenliggende periodes langer en wordt gekeken naar een afbouw en een afronding van het traject. Soms is het tussentijds wenselijk de frequentie weer iets te verhogen. Ook hier geldt dat ik mijn begeleiding aansluit op jouw wensen en mogelijkheden.

Annulering afspraak

Het kan een keer gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan, om wat voor reden dan ook. Wanneer je bent verhinderd te komen op een geplande afspraak, dan kun je dit tot 24 uur voor de geplande afspraak kosteloos annuleren, per -mail of telefonisch. Annuleer je een afspraak dat binnen 24 uur gepland is, dan wordt een half uur van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Een niet nagekomen afspraak kun je niet indienen bij de verzekering.

Praktijk Mossa is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

Klachtenprocedure

Praktijk Mossa staat voor een open benadering. Mocht er gedurende het traject iets zijn waar je tegenaan loopt, dan hoor ik dat graag. Samen kijken we hoe we de weerstand kunnen wegnemen en het traject verder kunnen voortzetten. Wanneer je een officiële klacht wilt indienen, dan kun je dit het beste schriftelijk naar Praktijk Mossa verzenden, per post of via de e-mail. Ik zal dan zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken inhoudelijk op de klacht reageren.

Mochten we hier samen niet uitkomen, dan kun je een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Quasir. Hij of zij bemiddelt en geeft advies in de klachtenprocedure. Mogelijk kan de klachtenfunctionaris een advies aan je uitbrengen om de klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Is er sprake van een tuchtwaardige klacht, dan kan de klachtenfunctionaris advies uitbrengen om de klacht voor te leggen aan de Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Voor meer informatie over de klachtenprocedure: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Praktijk Mossa is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Hiermee wordt de kwaliteit van de therapie gewaardborgd en doorontwikkeld. Denk hierbij aan scholingen, trainingen en intervisiebijeenkomsten.

Licentienummer VBAG:                            21908005

Licentienummer RBCZ:
(Overkoepelend orgaan van de VBAG)  190 608 R 


Wat kan psychodynamische therapie voor jou betekenen?