Privacyverklaring

Als het gaat om uw privacy, dan staat bij Praktijk Mossa integriteit voorop. Hieronder staat de wijze beschreven hoe Praktijk Mossa met uw persoonsgegevens en overige persoonlijke informatie omgaat.

Praktijk Mossa verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en / of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum.

Praktijk Mossa maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Indien ik als therapeut met een cliënt een behandelovereenkomst sluit, en besluit samen een traject in te gaan, heb ik de plicht vanuit de zorgwet WKKGZ om een dossier op te bouwen en twintig jaar te bewaren, waarin ik de voortgang bewaar van uw persoonlijk proces en alle bijzonderheden noteer. Het dossier wordt opgebouwd en bewaard in het beveiligde cliëntvolgsysteem MijnDiad. De cliënt heeft het recht om zijn of haar dossier in te zien en het te laten vernietigen. 


Praktijk Mossa is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die zij tot haar beschikking heeft. Zij houdt zich aan de eisen van de AVG en de beroepsvereniging VBAG bewaakt en ondersteunt hierin.

Praktijk Mossa zal er alles aan doen om uw gegevens zorgvuldig te bewaren en te bewaken om bovenstaande te waarborgen.


Mocht u alsnog de indruk hebben dat bepaalde gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met [email protected]