Psychodynamische therapie voor kinderen

Er kunnen verschillende oorzaken zijn, waardoor kinderen soms moeilijk te peilen zijn, zich afsluiten van opvoeders, waardoor het lastig is om deze kinderen te bereiken.

Is uw kind al langere tijd somber? Gaat uw kind met tegenzin naar school? Of voelt hij of zij zich vaak onbegrepen in de thuissituatie, of daarbuiten? Praktijk Mossa biedt hulp voor kinderen vanaf 8 jaar. Door  het kind bewust te worden van eigen emoties, gedachten en gedrag, krijgt het kind weer vertrouwen in zichzelf, weet dat elke emotie ok√© is en krijgt hij of zij handvatten hoe hij die emoties kan uiten in zijn omgeving. Ook leert het kind te ontdekken waar hij goed in is en dat hij of zij trots op zichzelf mag zijn.

Mijn werkwijze voor kinderen is speels, creatief en ervaringsgericht. 

Het traject

Therapie voor kinderen is niet los te zien van de ouders, aangezien zij afhankelijk van hen zijn. De thuissituatie fungeert namelijk als natuurlijke oefenplek voor verandering en het is fijn als die steun er thuis is. Daarom doe ik de intake altijd samen met (een van) de ouders en het kind. Tijdens de intake wordt de hulpvraag besproken. In de eerst volgende sessie werk ik met het kind ik de hulpvraag uit naar een concreet doel waar het kind zelf aan wil werken. Na elke 4 of 5 sessies met het kind gewerkt te hebben, nodig ik de ouders uit voor een evaluatie. Daar wordt besproken hoe de begeleiding verloopt, in hoeverre er aan het doel is gewerkt wat er thuis nodig is om kind te ondersteunen. Uiteraard is er ruimte om de vragen en kwesties van de ouders te bespreken.

Therapie voor volwassenen

Werkwijze

Laat een kind sprankelen